Syftet med den rikstäckande Vopeka-undersökningen är att fungera som ett utvärderingsverktyg för förskoleundervisningens digitala pedagogik, lärmiljöer och personalens digitala kompetens. Genom att svara på enkäten kan du påverka vilken typ av utbildning och/eller stöd för digitala frågor som kommer att anordnas i din kommun i framtiden. Du kan använda dina svar i utvecklingssamtalet för att utvärdera din egen kompetens.

Du kan börja använda Vopeka med introduktionsinstruktionerna.

Om du redan har en inbjudningskod men inga andra referenser kan du registrera ett användarkonto för dig själv i inloggningsvyn..