Vopeka-enkät

Logga in:

Vad är Vopeka?

Den nationella Vopeka-enkäten har genomförts i samarbete med sju partnerkommuner i ett projekt. Syftet med enkäten är att vara ett utvärderingsverktyg för småbarnspedagogikens digitala pedagogik, digitala lärmiljöer och personalens digitala kompetens. När du svarar på enkäten deltar du i att påverka vilket slag av utbildning och/eller stöd för digitala frågor som i fortsättningen kommer att arrangeras i din kommun. Du kan dra nytta av dina svar under utvecklingssamtal vid utvärdering av din kompetens.

I enkäten används begreppet digital teknik. Med digital teknik avses alla de elektroniska apparater och medier som kan tas till hjälp vid inlärning, såsom dator, iPad, högtalare, mobiltelefon o.s.v. Digital teknik är ett föremål och ett verktyg för lärande. Inom småbarnspedagogiken försöker man skapa jämlika möjligheter för barnen att använda den. Digital teknik kan användas på ett mångsidigt sätt i genomförandet av pedagogiken.

Börja använda Vopeka

Anvisningar för ibruktagande av Vopeka

Läs mer

Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Villmanstrand, Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda har engagerat sig i utvecklingsarbetet.

Yhteystiedot: Terhi.Teppo(a)hameenlinna.fi p. 050 347 5576
Erika.Tanhua-Piiroinen(a)tuni.fi p. 040 190 9657
Jarmo.Viteli(a)tuni.fi p. 0500 731237

Opetushallitus rahoittaa hanketta Kuntaliitto TRIM