Vopeka-kysely

Log in:

Mikä on Vopeka?

Valtakunnallinen Vopeka-kysely on toteutettu yhteistyössä seitsemän hankekumppanikunnan kanssa. Kyselyn tarkoitus on toimia varhaiskasvatuksen digipedagogiikan, -oppimisympäristöjen ja henkilöstön digiosaamisen arviointityökaluna. Vastatessasi kyselyyn, pääset vaikuttamaan siihen, minkälaista koulutusta ja/tai tukea digiasioihin kunnassasi tullaan jatkossa järjestämään. Voit hyödyntää vastauksiasi kehityskeskustelussa oman osaamisesi arvioinnissa.

Kyselyssä käytetään käsitettä tieto- ja viestintäteknologia (tvt). Tvt:llä viitataan kaikkiin niihin elektronisiin laitteisiin ja medioihin, joita voidaan käyttää apuna oppimisessa, kuten tietokone, iPad, kaiutin, matkapuhelin, jne. Tvt on oppimisen kohde ja väline. Varhaiskasvatuksessa lapsille pyritään luomaan tasa-arvoiset mahdollisuudet sen käyttöön. Tvt:tä voidaan hyödyntää monipuolisesti pedagogiikan toteuttamisessa.

Ota Vopeka käyttöön

Täältä löydät ohjeet Vopekan käyttöönottoon kunnassa

Lue lisää

Kehitystyössä ovat olleet mukana Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Lappeenranta, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Yhteystiedot: Terhi.Teppo(a)hameenlinna.fi p. 050 347 5576
Erika.Tanhua-Piiroinen(a)tuni.fi p. 040 190 9657
Jarmo.Viteli(a)tuni.fi p. 0500 731237

Opetushallitus rahoittaa hanketta Kuntaliitto TRIM