Vopeka-kysely

Kirjaudu sisään:

Mikä on Vopeka?

Valtakunnallisen Vopeka-kyselyn tarkoitus on toimia varhaiskasvatuksen digipedagogiikan, digitaalisten oppimisympäristöjen ja henkilöstön digiosaamisen arviointityökaluna. Vastatessasi kyselyyn, pääset vaikuttamaan siihen, minkälaista koulutusta ja/tai tukea digiasioihin kunnassasi tullaan jatkossa järjestämään. Voit hyödyntää vastauksiasi kehityskeskustelussa oman osaamisesi arvioinnissa.

Kyselyssä käytetään käsitettä digiteknologia. Sillä viitataan kaikkiin niihin elektronisiin laitteisiin ja medioihin, joita voidaan käyttää apuna oppimisessa, kuten tietokone, iPad, kaiutin, matkapuhelin, jne. Digiteknologia on oppimisen kohde ja väline. Varhaiskasvatuksessa lapsille pyritään luomaan tasa-arvoiset mahdollisuudet sen käyttöön. Digiteknologiaa voidaan hyödyntää monipuolisesti pedagogiikan toteuttamisessa.

Ota Vopeka käyttöön

Täältä löydät ohjeet Vopekan käyttöönottoon.

Lue lisää

Esimerkkikysymyksiä

Raporttiesimerkki

Kehitystyössä ovat olleet mukana Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Lappeenranta, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa.

Yhteystiedot: Terhi.Teppo(a)hameenlinna.fi p. 050 347 5576
Erika.Tanhua-Piiroinen(a)tuni.fi p. 040 190 9657
Jarmo.Viteli(a)tuni.fi p. 0500 731237

Opetushallitus rahoittaa hanketta Kuntaliitto TRIM