Mitä Vopeka mittaa?

Vopekalla arvioidaan varhaiskasvatuksen henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian (tvt) ja digitaalisten resurssien käyttöä, pedagogista tvt-ympäristöä ja toimintakulttuuria eri näkökulmista:

Vopekan sisältö on kehitetty kuuden kunnan varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen yhteistyönä.Voit halutessasi tutustua Vopekan sisältöön yksityiskohtaisemmin käymällä läpi Vopekassa kysyttävät kysymykset.