Vad mäter Vopeka?

Med Vopeka utvärderas personalens användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala resurser inom småbarnspedagogiken, den pedagogiska IKT-miljön och verksamhetskulturen ur olika perspektiv:

Innehållet i Vopeka har utvecklats av personalen inom småbarnspedagogik från sju olika kommuner och TRIM-forskningsenheten vid Tammerfors universitet. Om du önskar mer detaljerad information om Vopekas innehåll kan du läsa igenom de frågor som ställs i Vopeka.