Vad mäter Vopeka?

Med Vopeka utvärderas personalens användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och digitala resurser inom småbarnspedagogiken, den pedagogiska IKT-miljön och verksamhetskulturen ur olika perspektiv:

Innehållet i Vopeka har utvecklats av personalen inom småbarnspedagogik från sju olika kommuner och TRIM-forskningsenheten vid Tammerfors universitet. Om du önskar mer detaljerad information om Vopekas innehåll kan du läsa igenom de frågor som ställs i Vopeka.

Vopeka för förvaltning

Som verktyg för kommunens representanter och arrangörer av utbildning inom småbarnspedagogik erbjuder Vopeka:

Vopeka för chefen

Med hjälp av Vopeka får chefen och enheten:

Vopeka för personal

Systemet ger personal inom småbarnspedagogik: