Vad mäter Vopeka?

Vopeka utvärderar personalens användning av digital teknik och digitala resurser inom småbarnspedagogiken samt förskola, den pedagogiska digimiljön och verksamhetskulturen ur olika perspektiv:

Innehållet i Vopeka har utvecklats av personalen inom småbarnspedagogik från sju olika kommuner och TRIM-forskningsenheten vid Tammerfors universitet. Om du önskar mer detaljerad information om Vopekas innehåll kan du läsa igenom de frågor som ställs i Vopeka.

Vopeka för förvaltning

För anordnare av småbarnspedagogik och förskoleverksamhet erbjuder Vopeka:

Vopeka för chefen

Med hjälp av Vopeka får enheten:

Vopeka för personal

För småbarnspedagogik och förskoleundervisningens personal ger systemet: