Kompetens

Egen digital kompetens

1. Jag kan tillämpa digital teknik tillräckligt bra i förhållande till mina arbetsuppgifter.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

2. Jag känner till innehållet i kommunens plan som styr småbarnspedagogikens digipedagogik.
[Ja, jag känner den väl / Ja, jag känner den i någon mål / Nej, men jag vet att det finns en plan / Nej, och jag känner inte till en sådan plan / Min kommun har ingen sådan plan]]

3. Jag använder digital teknik i mitt arbete:

Respondenten väljer alternativen från listan. Om han vill kan han lägga till ett eget alternativ till listan. De tillagda alternativen kommer senare att visas som alternativ för andra respondenter.

4. Vilket av följande beskriver bäst dina digitala färdigheter:
[Jag är expert, jag delar med mig av min kompetens på arbetsplatsen och utvecklar personalens kompetens. / Jag har mångsidig kompetens inom IKT och ger ofta kamratstöd. / Jag har ganska utvecklade pedagogiska IKT-färdigheter. / Jag har grundläggande IKT-färdigheter. / Det finns brister i min grundkompetens.]

5. Jag upplever att jag behöver mer utbildning inom digital kompetens.
[Ja / Nej / Jag vet inte]

6. Ifall du svarade ja, vilken typ av utbildning/fortbildning skulle du önska?

Upphovsrätten

1. Jag kan beakta upphovsrätt när jag använder olika slags material från webben.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

2. Jag kan ta hänsyn till barnets upphovsrätt för det arbete han gör och de bilder han tar.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

3. Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons (CC) -licenser.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

Ansvar och säkerhet i digitala miljöer

1. Jag känner till anvisningarna angående min kommuns dataskydd.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

2. Jag känner till min kommuns informationssäkerhetsrelaterade instruktioner.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

3. Jag känner till Vardas och Koskis datareserver och jag vet vad datan används till.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

4. Jag känner till huvudprinciperna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Finlands dataskyddslag.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

5. Jag kan ta hänsyn till barnets rätt till integritetsskydd (till exempel bilder tagna på barnet och deras publicering) i mitt arbete.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

6. Jag vet hur man skyddar sekretessbelagd information.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

7. Jag förstår vad ett säkerhetsförbud innebär och kan agera därefter.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

Verksamhetskultur

Verksamhetskultur

1. Jag använder mig av digitala verktyg (t.ex. smarttelefon, surfplatta, bärbar dator, surfplatta med pekskärm, dokumentkamera, robotar eller andra enheter) tillsammans med barnen:
[Dagligen / Flera gånger i veckan / Minst en gång i veckan / Minst en gång i månaden / Minst en gång per halvår / Mer sällan eller aldrig]

2. Jag använder digital teknik tillsammans med barnen på ett mångsidigt sätt.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

3. Stämningen på arbetsplatsen är positiv till att testa nya appar med barngruppen.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

4. På min arbetsplats anordnas tillräckligt med tid för att sätta sig in i digitala frågor.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

5. Jag får utan dröjsmål tillräcklig teknisk support för användning av digitala verktyg.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

6. Jag har tillgång till tillräckligt stöd vid utövande av digpedagogik i barngruppen.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

7. Jag får tips om digipedagogiska arbetssätt från mina kollegor.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

8. Jag delar ofta med mig av digipedagogiska lösningar som jag upptäckt vara bra på min arbetsplats.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

9. Jag har diskuterat min digitala kompetens med min handledare under det senaste året.
[Ja / Nej]

Digital lärmiljö

Digital lärmiljö

1. Jag har tillgång till (i gruppen eller på enheten):

Respondenten väljer alternativen från listan. Om han vill kan han lägga till ett eget alternativ till listan. De tillagda alternativen kommer senare att visas som alternativ för andra respondenter.

2. Jag har vid behov möjlighet att få följande för tillfälligt bruk (exempelvis genom att låna utanför min avdelning):

Respondenten väljer alternativen från listan. Om han vill kan han lägga till ett eget alternativ till listan. De tillagda alternativen kommer senare att visas som alternativ för andra respondenter.

3. Om det vore möjligt, skulle jag använda följande utöver de föregående:

Respondenten väljer alternativen från listan. Om han vill kan han lägga till ett eget alternativ till listan. De tillagda alternativen kommer senare att visas som alternativ för andra respondenter.

Digital lärmiljö

1. Lärmiljöns digitala utrustning och verktyg är tillgängliga för barnen vid andra tider än de som överenskommits i förväg, vilket möjliggör långsiktigt arbete.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

2. Digitala verktyg, program och appar som jag har tillgång till är kompatibla med varandra.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

3. Digitala verktyg som har införskaffats till min avdelning används aktivt.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

4. Jag har möjlighet att påverka införskaffandet av digitala verktyg.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

5. Jag har möjlighet att påverka införskaffandet av applikationer.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

Digital lärmiljö

1. Min avdelning har en välfungerande nätverksanslutning.
[Ja / Ja, delvis / Nej / Jag vet inte / Min enhet har ingen nätverksanslutning]

2. Jag använder följande kommunikationskanaler för informationsgivning eller kontakt med vårdnadshavare:

Respondenten väljer alternativen från listan. Om han vill kan han lägga till ett eget alternativ till listan. De tillagda alternativen kommer senare att visas som alternativ för andra respondenter.

Pedagogisk verksamhet

Digital pedagogisk kompetens

1. Jag uppmärksammar vardagsteknik och diskuterar den med barnen.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

2. Digital kompetens är en naturlig och lämplig del av mångsidig verksamhet inom olika lärandeområden.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

3. Vid planeringen av lärmiljön tar jag hänsyn till de möjligheter som är möjliga med den digitala utrustningen
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

4. Jag vägleder barn till ett säkert och ansvarsfullt beteende i digitala miljöer
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

5. Jag stödjer barns aktiva deltagande och kreativa arbete med digitala verktyg.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

6. Jag vägleder barn att använda digitala verktyg funktionellt och i samspel med andra.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

7. Jag drar nytta av barnens intressen och initiativ för att lära dem mer om digital teknik.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

8. Jag drar nytta av digital teknik för att undersöka fenomen och saker som barnen visar intresse för och som de vill utforska.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

9. Vid behov använder jag mig av digital teknik med barn som en form av stöd (exempelvis som hjälpmedel för att stödja inlärning av språk).
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

10. Jag är medveten om min roll som mediepedagog.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

11. Jag känner igen perspektivet med programmering
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

12. Jag föredrar lekfulla element och digitala miljöer som uppmuntrar till rörelse.
[Helt av annan åsikt / Delvis av annan åsikt / Varken av annan eller samma åsikt / Delvis av samma åsikt / Helt av samma åsikt]]

Pedagogisk Verksamhet

1. Nämn tre appar eller tjänster som du helst använder tillsammans med barnen i pedagogiskt syfte (datorprogram, app, webbplats, digital bok e.d.).

2. Jag har diskuterat med vårdnadshavarna om användning av digital teknik i barngruppen.
[Ja / Nej och jag anser inte att det är nödvändigt / Nej, men jag tänker göra det i fortsättningen]

3. Jag använder förlagets digitala lärobok/läromedel
[Ja / Nej / Ämnet berör mig inte]

4. Ifall du svarade ja, vilken digital lärobok har du använt?

5. Jag har skapat digitalt innehåll (t.ex. på pekskärm, surfplatta eller datorn).
[Ja / Nej / Jag vet inte]

6. Ifall du svarade ja, vad för slags pedagogiskt digitaliserat material har du skapat?

7. Jag nyttjar digital teknik i samarbete med nybörjarundervisningen
[Ja / Nej / Ämnet berör mig inte]

8. Ifall du svararde ja, hur har du nyttjat digitala verktyg i samarbete med nybörjarundervisningen?

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

1. Jag drar nytta av digital dokumentation vid planering av verksamheten
[Ja / Nej / Jag vet inte]

2. Ifall ja, på vilket sätt har du dragit nytta av digital dokumentation vid planeringen av verksamheten?

3. Jag drar nytta av digital dokumentation vid utveckling av verksamheten
[Ja / Nej / Jag vet inte]

4. Ifall ja, på vilket sätt har du dragit nytta av digital dokumentation vid utveckling av verksamheten?

5. Jag drar nytta av digital dokumentation vid utvärdering av verksamheten
[Ja / Nej / Jag vet inte]

6. Ifall ja, på vilket sätt har du dragit nytta av digital dokumentation vid utvärdering av verksamheten?

7. Jag dokumenterar barnets utveckling och lärande digitalt
[På gruppnivå / På barnnivå / Både på grupp- och på barnnivå / Jag dokumenterar inte digitalt]

8. Jag använder följande kanaler för pedagogisk dokumentation:

Respondenten väljer alternativen från listan. Om han vill kan han lägga till ett eget alternativ till listan. De tillagda alternativen kommer senare att visas som alternativ för andra respondenter.

9. Barnen deltar i den digitala dokumentationen.
[Ja, i dokumentationen av gruppen / Ja, i den individuella dokumentationen / Ja, både av grubben och i den individuella dokumentationen / Nej, barnen deltar inte i den digitala dokumentationen]

10. Barnens vårdnadshavare kan delta i den (digitala) pedagogiska dokumentationen.
[Ja / Nej / Jag vet inte]