Svara och påverka utvecklingen av småbarnspedagogikens digitala lärmiljöer!

Vopeka är ett webbaserat utvärderingsverktyg för nationellt bruk. Verktyget producerar information till utvärdering och utveckling av den digitala lärmiljön, pedagogiken och personalens digitala kompetens enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisningens läroplan. Med hjälp av verktyget utvecklar man småbarnspedagogik av hög kvalitet och stödjer barns likvärdiga möjligheter till inlärning.

Vopeka erbjuder: