Anvisningar för ibruktagande av Vopeka

Vopeka är en enkät för personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning som man svarar på genom att logga in på tjänsten med sin egen e-postadress, lösenord och en inbjudningskod som man får av den egna enhetens eller kommunens ansvarsperson. Nedan följer närmare anvisningar för inloggning i olika roller.

Kommunens ansvarsperson

 1. Begär en inbjudningskod genom att skicka ett mail till Erika på erika.tanhua-piiroinen (a) tuni.fi
 2. Logga in på Vopekas förstasida genom att ange din tjänste-e-postadress och tryck på ”Logga in”.
 3. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och den begärda inbjudningskoden i de angivna fälten.
 4. När du har loggat in, ser du knapparna Förstasida, Enkäter, Egna resultat, Organisation, Rapporter och Förvaltning på sidans överkant. Av dessa kan du på Förvaltningssidan skapa inbjudningskoder för din personal (för ansvarspersoner vid enheter inom småbarnspedagogik), ge dem rättigheter till sin enhets rapporter samt administrera exempelvis ortografin för enheternas namn.

Enhetens ansvarsperson

 1. Logga in på Vopekas förstasida genom att ange din tjänste-e-postadress och tryck på ”Logga in”.
 2. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och inbjudningskoden som du fått från kommunens ansvarsperson i de angivna fälten. Om du inte ännu har en inbjudningskod, kontakta ansvarspersonen för småbarnspedagogik i din kommun.
 3. När du har loggat in, ser du knapparna Förstasida, Enkäter, Egna resultat, Rapporter och Förvaltning på sidans överkant. Av dessa kan du på Förvaltningssidan skapa inbjudningskoder för din personal samt administrera exempelvis ortografin för avdelningarnas namn.

Enkätrespondenter

 1. Logga in på Vopekas förstasida genom att ange din tjänste-e-postadress och tryck på ”Logga in”.
 2. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och inbjudningskoden som du fått från din enhets ansvarsperson i de angivna fälten. Om du inte ännu har en inbjudningskod, kontakta ansvarspersonen för din enhet.
 3. När du har loggat in, ser du knapparna Förstasida, Enkäter och Egna resultat på sidans överkant.
 4. Klicka på Enkäter-knappen för att börja besvara enkäterna.

Obs! Besvararen ska noggrant fylla i enhetens namn, kommunens namn och den eventuella avdelningens namn. Utifrån dessa kopplar Vopeka svaren till rätt rapport. Det är bra att instruera respondenterna i vilken form enhetens namn ska anges.