Anvisningar för ibruktagande av Vopeka

Vopeka är en enkät för personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning som man svarar på genom att logga in på tjänsten med sin egen e-postadress, lösenord och en inbjudningskod som man får av den egna enhetens eller kommunens ansvarsperson. Nedan följer närmare anvisningar för inloggning i olika roller.

Kommunens ansvarsperson

 1. Lähetä kutsukoodin pyyntö sähköpostilla erika.tanhua-piiroinen @ tuni.fi.
 2. Logga in på Vopekas förstasida genom att ange din tjänste-e-postadress och tryck på ”Logga in”.
 3. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och den begärda inbjudningskoden i de angivna fälten.
 4. Kun kirjautuminen on valmis, näet sivun yläreunassa painikkeet Etusivu, Kyselyt, Omat tulokset, Organisaatio, Raportit ja Hallinta. Näistä Hallintasivulla voit luoda omalle henkilöstöllesi (varhaiskasvatusyksiköiden vastuuhenkilöille) kutsukoodeja sekä hallinnoida esimerkiksi yksikköjen nimien kirjoitusasuja.

Enhetens ansvarsperson

 1. Logga in på Vopekas förstasida genom att ange din tjänste-e-postadress och tryck på ”Logga in”.
 2. Kirjoita pyydettyihin kenttiin sähköpostiisi lähetetty salasana ja kunnan vastuuhenkilöltä saamasi kutsukoodi. Jos ei sinulla ole vielä kutsukoodia, ota yhteyttä kuntasi varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöön.
 3. Kun kirjautuminen on valmis, näet sivun yläreunassa painikkeet Etusivu, Kyselyt, Omat tulokset, Organsaatio, Raportit ja Hallinta.

Enkätrespondenter

 1. Logga in på Vopekas förstasida genom att ange din tjänste-e-postadress och tryck på ”Logga in”.
 2. Kirjoita pyydettyihin kenttiin sähköpostiisi lähetetty salasana ja yksikkösi vastuuhenkilöltä saamasi kutsukoodi. Jos ei sinulla ole vielä kutsukoodia, ota yhteyttä yksikkösi vastuuhenkilöön.
 3. När du har loggat in, ser du knapparna Förstasida, Enkäter och Egna resultat på sidans överkant.
 4. Klicka på Enkäter-knappen för att börja besvara enkäterna.

Obs! Besvararen ska noggrant fylla i enhetens namn, kommunens namn och den eventuella avdelningens namn. Utifrån dessa kopplar Vopeka svaren till rätt rapport. Det är bra att instruera respondenterna i vilken form enhetens namn ska anges.