Anvisningar för ibruktagande av Vopeka

Vopeka är en enkät för personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning som man svarar på genom att logga in på tjänsten med sin egen e-postadress, lösenord och en inbjudningskod som man får av den egna enhetens eller kommunens ansvarsperson. Nedan följer närmare anvisningar för inloggning i olika roller.

Kommunens ansvarsperson

 1. Begär en inbjudningskod genom att skicka ett mail till Erika på erika.tanhua-piiroinen (a) tuni.fi
 2. Logga in på Vopekas hemsida genom att ange din arbets e-postadress och tryck på "Logga in"
 3. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och den begärda inbjudningskoden i de angivna fälten.
 4. På Förvaltningssidan sidan kan du lägga till nya enheter i kommunen, skapa inbjudningskoder för de personer som ansvarar för småbarnspedagogiken och ge dem rättigheterna till rapporterna från sin egen enhet. Dessutom kan du kombinera enheter om det behövs.

Enhetens ansvarsperson

 1. Logga in på Vopekas hemsida genom att ange din arbets e-postadress och tryck på "Logga in"
 2. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och inbjudningskoden som du fått från kommunens ansvarsperson i de angivna fälten. Om du inte ännu har en inbjudningskod, kontakta ansvarspersonen för småbarnspedagogik i din kommun.
 3. När du har loggat in, ser du knapparna Förstasida, Enkäter, Egna resultat, Rapporter och Förvaltning på sidans överkant. Av dessa kan du på Förvaltningssidan se inbjudningskoderna som skapats för dina egna enheter för att distribuera dem till de anställda på dina enheter. På sidan Rapporter kan du se resultatrapporterna för dina enheter.

Enkätrespondenter

 1. Logga in på Vopekas hemsida genom att ange din arbets e-postadress och tryck på "Logga in"
 2. Skriv in lösenordet som skickats till din e-post och inbjudningskoden som du fått från din enhets ansvarsperson i de angivna fälten. Om du inte ännu har en inbjudningskod, kontakta ansvarspersonen för din enhet.
 3. När du har loggat in, ser du knapparna Förstasida, Enkäter och Egna resultat på sidans överkant.
 4. Klicka på Enkäter-knappen för att börja besvara enkäterna.

OBS! Den inbjudningskod som besvararen får associerar besvararen till rätt kommun och, om enheterna har egna inbjudningskoder, också till rätt enhet. Besvararen bör kontrollera att de besvarar frågeformuläret i rätt enhets namn.