Mitä Vopeka mittaa?

Vopekalla arvioidaan varhaiskasvatuksen henkilöstön digiteknologian ja digitaalisten resurssien käyttöä, pedagogista digiympäristöä ja toimintakulttuuria eri näkökulmista:

Vopekan sisältö on kehitetty kuuden kunnan varhaiskasvatuksen ammattilaisten sekä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen yhteistyönä.Voit halutessasi tutustua Vopekan sisältöön yksityiskohtaisemmin käymällä läpi Vopekassa kysyttävät kysymykset.

Hallinnon Vopeka

Kunnan edustajien ja varhaiskasvatuksen koulutuksen järjestäjien työkaluna Vopeka tarjoaa:

Johtajan Vopeka

Yksikkö saa Vopekan avulla:

Henkilökunnan Vopeka

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle järjestelmä antaa: