Vastaa ja vaikuta digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen!

Vopeka on verkkopohjainen arviointityökalu valtakunnalliseen käyttöön. Työkalu tuottaa tietoa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen digitaalisen oppimisympäristön, pedagogiikan ja henkilöstön tieto- ja viestintäteknologian osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Työkalun avulla kehitetään laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä tuetaan lasten tasavertaisia mahdollisuuksia oppia.

Vopeka tarjoaa: