Vastaa ja vaikuta varhaiskasvatuksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen!

Vopeka on verkkopohjainen arviointityökalu valtakunnalliseen käyttöön. Työkalu tuottaa tietoa varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen digitaalisen oppimisympäristön, pedagogiikan ja henkilöstön digiteknologian osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Työkalun avulla kehitetään laadukasta varhaiskasvatusta ja tuetaan lasten tasavertaisia mahdollisuuksia oppia.

Vopeka tarjoaa: